شركت رسام يو پي اس
 
نويسندگان
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۸ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۲۰:۳۶ ] [ رسام ]

يو پي اس آنلاين

مطلب:ONLINE

در اصطلاح انگليسي به مفهوم چسبيده به دست نوشته مي باشد كه به جهت ممانعت از خطا، معيارها راغب هستند كه تا جايي كه بشود از اين لغت يا واژه بكار گرفته نشود. با دقت به اينكه در كلام فارسي در اين زمينه اصلاً خطايي نمايان نمي شود به جهت ممانعت از پريشاني مغز ما همچون از لغت online بهره جويي مي كنيم.

يوپي اس (ups) آنلاين كه بعضي وقتها بانام تبديل دو طرفه يا مضاعف(Double conversion)  هم گفته مي شود، عالي ترين مدلي نيست كه بتوان معامله كرد، چونكه با ترقي يو پي اس هاي Line Interactive (لاين اينتر اكتيو) و با دقت به كاركرد كم يو پي اس هاي(آنلاين) Online در رابطه با آنها، در اين زمان خيلي از شهروندان تمايل خود را براي خريد اين مدل يوپي اس از دست داده اند. چشمگير اينكه اين نوع يوپي اس درعين شباهت خيلي بي شمار به standby ups(يو پي اس استندباي) كه كم بهاء ترين نوع يو پي اس مي باشد كاركردي تماماً متمايز با آن دارد. شباهت از اين روي كه اين  مدل يوپي اس (UPS) هم نيز دو منبع توان را دارا مي باشد و تماماً متمايز از اين سبب كه در اين يو پي اس كليد يا سوئيچ جابجايي براي گسستگي در برون رفت اينورتر در هنگام الزامي برگشت داده شده است.

 ONLINE UPS(يو پي اس آنلاين):

بلوگ دياگرام يو پي اس آنلاين

اين قالب يك الگوي كلي از يوپي اس آنلاين (online ups) مي باشد و شايد الگوهايي علاوه براين هم وجود داشته باشد. همانگونه كه رويت مي كنيد اين طرح ونمودار تماماً شباهت به يوپي اس استند باي(standby ups)دارد جز از اينكه گذرهاي منبع ورودي و  منبع ثانويه انرژي جابجا شده اند. در اين موضع باتري منبع ورودي توان مي باشد.

در اسباب معمول اين يو پي اس(UPS) از باطري و اينورتر وابسته بكارگيري مي كند در صورتيكه راه قدرت، شارژر باتري را تامين مي كند. به همين سبب است كه اين نوع يو پي اس (ups) بعضي اوقات با نام double conversion و يا يوپي اس آنلاين با تبديل دوگاه (مضاعف) بيان مي شود. ثمره اين قالب اين هست كه در شرايط گسستگي غير منتظره برق، اصلاً مدت جابجايي مشاهدت نخواهد شد. چون در شرايط گسستگي برق، اينورتر كار خود دوام خواهد داد و در نتيجه مصرف كننده هم به كار خود دوام خواهد دادو تنها شارژر باتري به دليل نبود برق ورودي از كار خواهد افتاد.

در ازاء گسستگي برق، بازتاب رايانه و يا راياه سيار كه توان خود را از يك يوپي اس آنلاين دابل كانورژن اخذ مي كنند آشكار است. آنهاعاري از مكث كار خود را انجام مي دهند. فقط پيش آمدي كه رخ مي دهد اينست كه باتري ناتوان مي شود چونكه در اين صورت شارژري براي شارژ كردن آن موجود نمي باشد. امكان دارد اين سوال پيش آيد زمانيكه دايماً از باتري بهره مي گيريم لذا سبب وجود راهي براي كليد جابجايي چه هست؟ جواب اين هست كه اين گذر حامي مورد احتياج را براي هنگاميكه اينورتر كار نمي كند و يا با بوجود آمدن بعضي اشكالات داخلي در كار آن مكث بوجود آيد، تامين مي كند. اگرچه غير مرسوم است اما به هر روي اين پيشامد امكان دارد واقع شود و در اين صورت، دستگاه به گذر دربر دارنده محصور كننده ولتاژهاي مازاد و صافي، كليد خواهد شد. در اين هنگام مدت زمان جابجايي  بازهم مورد بحث خواهد بود بطور دقيق همانند حالي كه يك يو پي اس استندباي در برابر گسستگي برق واكنش از خود نشان مي دهد. يقيناً لازم است توجه كرد كه گسستگي برق خيلي مرسومتر از گسستگي UPS مي باشد. ديگر تقدم اساسي بهره جويي از باتري در اكثر وقتها اين هست كه روش تبديل دوگانه(  (double conversionتوان خروجي را كاملاً از توان ورودي سوا مي كند. هر اختلال و چرك آلودي احتمالي به جز از مولفات برق DC و بعضي از سيگنالهاي اختلال زاي رايج كه تنها در يو پي اس فاقد ترانسفورموتور رخ مي دهد از برق شهري وارد مدار شود و تنها روي شارژر باطري اثر مي گذارد و در خروجي هاي يو پي اس اثر نمي گذارد.

تفاوت يو پي اس آنلاين با استندباي:

اختلاف فراواني در طرح ريزي شارژر و اينورترهايي كه بر حسب تداول اصلاً  كاري اجرا نمي كنند و امكان دارد تنها در هر ۳۰ روز فقط به مدت اندك دقيقه كار كند با آن دسته كه هميشه روشن بوده و كار مي كنند وجود دارد. تدبر مهندسي و ازدياد شمار و وضعيت مولفات تلفيق شده در پديد آوري يك يو پي اس online سبب افزوني بهاء چشمگير اين نوع يو پي اس ها در رابطه با بقيه مدلهاي آن مي شود. اين نوع يو پي اس ها بر طبق معمول براي سرورهاي گسترده و نيز محافظت از قطعات لوازم كانونهاي اطلاعاتي بكار گرفته مي شوند. عموماً اين مدل يوپي اس ها از نظر توان وقدرت ۵KVA تا صدها VA و ولو بزرگتر موجود مي باشند.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۲۰:۱۲ ] [ رسام ]

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۳:۰۶ ] [ رسام ]

مشخصات عمومي يو پي اس

يو پي اس مكلسان

يو پي اس مكلسان

نوع يوپي اس:
مشخص كننده نوع طراحي يو پي اس پراهميت ميباشد كه اين موضوع قبل ازهر چيزي مورد بررسي قرارگيرد.
ميزان بار:
ماكزيمم ظرفيت نامي دستگاه برحسب ولت- آمپر. بعضي دستگاهها صراحتاً ميزان “وات” رانيز مشخص نموده اند درغيراينصورت بايد ضريب فاكتوريو پي اس توسط سازنده مشخص شود تابتوان اندازه قدرت يو پي اس را تعيين نمود.
مشخصات فيزيكي:
ابعاد:
طول وعرض وارتفاع ، اين اندازه ها را جهت حصول اطمينان ازجا گرفتن دستگاه در فضايي كه به آن تخصيص داده شده است بايد كنترل نمود.
وزن:
بعضي ازدستگاههاي بزرگ بسيارسنگين هستند ونيازبه دو نفربراي جا به جا كردن آن ميباشد.
تعداد ونوع خروجي ها:
چه نوع و چه تعداد خروجي براي بارهاي مختلف پيش بيني شده است.
رنگ:
اين موضوع بسيار مهم است. زيرا مغايرت رنگ يو پي اس با رنگ كامپيوتر، بطور كلي شكل ظاهري مجموعه را ضايع ميسازد.
مشخصات محيطي:
محدوده دماي عملكرد:
يو پي اس گرما توليد ميكند ونميتواند دراتاقي بدون تهويه كافي كاركند.
محدوده دماي انبارش :
به حد پايين اين دما دقت كنيد زيرا باتريها درمعرض سرماي شديد ميتوانند يخ بزنند وخراب شوند.
بيشتركردن فواصل زماني شارژ باتري:
اگرباتري درانبارنگاهداري شود هرچند وقت يكبارنياز به شارژ شدن دارد؟
مشخصات ورودي:
ولتاژ ورودي:
محدوده مجازمشخصات نامي و واقعي. مطمئن شويد كه مدل مناسبي با توجه به شرايط برقتان انتخاب ميكنيد.
فركانس نامي:
معمولاً ۵۰ يا۶۰ هرتز است. برخي ازمدلها هردوعدد راپوشش ميدهند.
اتصال ورودي:
نوع دوشاخه اي كه كابل برق يو پي اس  استفاده ميكند (براي مدلهاي بزرگتر بسيارمهم است)
مشخصات خروجي:
ولتاژخروجي:
محدوده نامي و واقعي مشخصات، آورده شده است. ولتاژ نامي خروجي بايد مساوي با ولتاژنامي ورودي باشد.
نوع موج خروجي:
مشخص ميكند كه دستگاه،موج سينوسي ، مربعي يا مربعي اصلاح شده توليد ميكند.
زمان انتقال:
يك مشخصه مهم است وعبارت ازماكزيمم زمان لازم براي يو پي اس  تا بتواند خط قدرت را به باتري منتقل كند. براي يك online ups واقعي ،اين زمان مساوي صفر است. براي يك standby ups  اين زمان معمولاً چندميلي ثانيه ميباشد. شما بايد اين زمان را با زمان نگاهداري منبع تغذيه خود مقايسه كنيد وآن زماني است كه به شما ميگويد يو پي اس تا چه مدتي قادراست ورودي خود را جداشده نگاهدارد قبل ازاينكه كاملاً قطع شود.(توضيح بيشتر)
اگرزمان انتقال نزديك به زمان نگاهداري ويا بزرگترازآن باشد، ups بدرستي براي شما كارنخواهد كرد.
فيلترينگ،محدود كننده ولتاژهاي گذرا ومشخصات تنظيم خط :
جزئيات سخت افزارداخلي ups كه براي تميز كردن خط نيرو، زماني كه ups با برق شهركارميكند ميباشد.
مشخصات باتري يو پي اس :
نوع باتري يو پي اس :
نوع باتري بكاررفته واينكه آيا توسط مصرف كننده قابل تعويض است ياخير.
ظرفيت باتري يو پي اس :
ظرفيت باتري بر حسب آمپر- ساعت
عمرباتري يو پي اس :
پيش بيني تعداد سالهايي كه باتري ميتواند كاركند قبل ازاينكه خراب شود (با كاركرد متوسط)
مدت زمان كاركرد بابيشترين بارممكن:
اگريو پي اس  باري مساوي با بيشترين ميزان مجاز خود را(برحسب ولت-آمپر)پوشش دهد،چند دقيقه ميتواند كاركند؟
مدت زمان كاركرد با ظرفيت نصف بار:
اگر يو پي اس  باري مساوي با نصف ميزان مجازخويش را (برحسب ولت-آمپر) پوشش دهد،چند دقيقه ميتواند كاركند؟
زمان شارژ مجدد:
چه زماني طول ميكشد تا يك باتري كاملاً خالي با استفاده از انرژي خط نيرو، دوباره كاملاً پر شود؟
امكان افزايش باتري:
آيا يو پي اس  قابليت افزودن باتري جديد براي افزايش ظرفيت را دارد؟ در اينصورت سيستم چگونه كارميكند؟
موارد ديگر:
نشانگرها وهشدارها:
فهرستي ازنشانگرهاي LED برروي دستگاه وتوضيح اينكه هركدام درچه زماني هشدارميدهند.
كنترل وپايش سخت افزار ونرم افزار:
شرح كوتاهي از تمام سيستمهاي كنترلي كه دستگاه دارد ياميتواند داشته باشد ، شامل مشخصات انواع اتصالات و رابطهايي كه ميتواند توسط دستگاه مورد استفاده قرار گيرد.
گواهي:
كدام شركتها ups راتاييد كرده اند؟
گارانتي تعويض (Warranty):
تعداد سالهايي كه يو پي اس  شامل گارانتي تعويض ميشود.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۵۴:۰۳ ] [ رسام ]

علل برتري استفاده از يوپي اس هاي Eximpower نسبت به ساير يو پي اس ها

۱-مشخصات ظاهري و فيزيكي :

وزن كم: همانطور كه ميدانيد از مشخصات بسيار مهم در زمان سرويس و نگهداري در مورد يك يو پي اس بحث وزن اين سيستم است

وزن يك يو پي اس از جمله اشكالات انواع يو پي اس هاست و معمولا” سرويس كار را با اين مشكل روبرو ميسازد از آنجايي كه وزن يك سيستم يو پي اس ۶KVA مدل   Eximpower حدود ۱۸ كيلو گرم است به دليل تكنولوژي پيشرفته اين مشكل براي سرويس كار برطرف مي شود اين مزيت باعث ميشود حمل و نقل اين سيسيتم نيز حتي به طريق هوايي به آساني و با هزينه منطقي تري انجام شود

حجم كم: ابعاد بسيار كوچك اين يوپي اس از جمله برتري هايي است كه مشتريان اين سيستم را قادر ميسازد كه اين سيستم را در فضا هاي كوچك البته داراي مسير خنك كننده هوايي مناسب مورد استفاده قرار دهند ابعاد اين سيستم ۴۷۷۵*۲۱۱۳*۳۴۰   mm است . گفتني است اكثر شعب بيمه و بانك به دليل استفاده از حدود ۱۲تا ۱۵ كامپپيوتر در شعب خود وو همينطور استفاده از يك عدد دستگاه ATM  ويك شماره انداز تواني معادل ۴الي ۵ هزار وات مصرف دارد . براي پاسخگويي به اين نياز بايد از يك عدد دستگاه ۶KVA استفاده شود از اين رو براي تجهيز يك شعبه با توجه به گرانبها بودن متراژ محيط هاي اداري – تجاري (از ۱۵ الي ۴۰ ميليون در هر متر مربع) حجم و اندازه فيزيكي مناسب جزء نكات حايز اهميت در انتخاب يك يو پي اس است .

يوپي اس هاي با توان ۶KVA شركت رسام يو پي اس داراي اندازه فيزيكي (W 42 H 110 L 55 ) انتخاب مناسبي براي محيط هاي مذكور است . دارا بودن تكنولوژي Hi-TECH باعث بالا بردن قابل توجه عملكرد و بازدهي در اين نوع از يو پي اس ها به نسبت ساير يو پي اس هاست .

ظاهري شكيل و زيبا و ساده : ظاهر مناسب اين توان را به مشترين ميدهد كه بتوانند اين سيستم

رادر محيط عادي كار خود بدون نياز به هيچ پوششي كه معمولا براي پنهان كردن ظاهر زمخت

و نا زيبا انواع يو پي اس ها استفاده ميشود بكار برند . در واقع ميتوان يو پي اس ها را بجاي استقرار در انباري ها ويا كمد هاي تنگ و تاريك به فضايي مناسب با دمايي بهتر منتقل كرد

واز كارايي و عمر بالاتري برخوردار شد . اين مشخصه باعث ميشود بدون نياز به نرم افزار هاي خاص براحتي آلارم هاي خود را به گوش مصرف كننده برساند.

مشخصات فني برتر :

ضريب THDi<5% :

توتال هارمونيك THD

همانطور كه ميدانيد دستگاه يو پي اس يك بار غير خطي است كه وقتي به شبكه برق شهر وصل ميشود هارمونيكهايي را توليد ميكند.اين هارمونيك ها هر چه بيشتر باشند تأثيرات مخرب تري به شبكه برق شهر منتقل ميكنند .

THDi پارامتري است كه ميزان آن در يك يو پي اس مي تواند نشان دهنده ميزان تأثيرات مخرب يك وسيله برقي در شبكه برق شهر باشد . اين پارامتر در يوپي اس هاي مختلف مي تواند در محدوده (۵% الي ۵۰%) باشد به شكل موج زير توجه فرماييد.تا اثر تخريبي بزرگ بودن اين عدد در شبكه برق شهر را ملاحظه كنيد . همينطور اين پارامتر تاثير به سزايي در كاركرد بهينه تر يو پي اس با ژتراتور دارد . به اين ترتيب كه هرجه ميزان THi به عدد صفر نزديك باشد قابليت كاركرد بهينه يو پي اس با ژنراتور هم سنگ خود بيشتر است. يعني اگر THI به ۳۰% يا بالاتر از ان برسد يو پي اس تنها قابليت كار باژنراتوري با ۲الي ۳ برابر يا حتي بيشتر از توان خود دارد .

بعنوان مثال اگر شركتي داراي ژنراتور ۶KVA  باشد و از يو پي اسي با اين توان اما با ۳۰THDI  درصد استفاده كند اين يوپي اس تنها ميتواند ۲KVA از ۶KVA توان خروجي ژنراتور را به مجموعه تحويل دهد بنابرتوضيحات مذكور اگر شركتي از ژنراتور استفاده ميكند منطقي است در هنگام خريد يو پي اس به پارامتر حياتي توجه ويژه اي داشته باشد .

اثر تخريبي بزگ بودن THDI تغيير شكل موج سينوسي برق شهر براي ساير مصرف كنندگان برق است و البته هزينه اي را نيز به كنتورهاي كه ديماند را نيز نشان ميدهد به صورت ماهانه اضافه ميكند .

THDI<5% از بررتري هاي اين سيستم است زيرا بزرگ بودن اين پارامتر در ساير سيستم ها به حدي است كه معمولادر مشخصات فني و كاتالوگ هاي توليد كنندگان درج نمي شود .

۲-۲ – INPUT POWER FACTOR : INPUTPF>0.99 يا ضريب توان در ورودي يك سيستم الكترونيكي مثل يوپي اس كه از ديدگاه برق شهر بعنوان يك بار غير خطي شناخته ميشود . معمولا عامل بسيار تأثير گذاري در ايجاد بار REACTIVE  روي شبكه برق شهر است در يرخي از يو پي اس ها با استفاده از يك سيستم الكترونيكي اصلاح ضريب توان (PFC-Power Factor correction ) اين پارامتر را كه در اكثر يو پي اس ها حدود۰٫۶ – ۰٫۷ را به عددي نزديك به عدد ۱ ميرسانند . در اين صورت يو پي اس از لحاظ امپدانسي براي شبكه برق شهر مانند يك بار خطي ميشود براي انجام اين كار يا بايد نوع شارژر آنها را از انواع SCR  است

اين مشكل با يك مدار POER FACTOR FILTER كمي اصلاح ميشود ولي هرگز به مانند مدارات سيستم IGBT نميشود . در يو پي اس هاي مدل CLEAN POWWER اين كار به گونه ي اول انجام شده است .لذا INPUT POWER FACTOR به عدد استثنايي ۰٫۹۹ رسيده است .

از طرفي POWER FACTOR خود سيستم در مدل هاي ,۱KVA, 2KVA 3KVA  عدد ۰٫۹ است ( بصورت سفارشي مي توان از ۰٫۸ استفاده كرد ).لذا توانايي سرويس دهي به بارهايي با توان ۲۰% بالاتر نسبت به مدلهاي مشابه دارا است . براي مثال توان يك سيستم ۶KVA در اين سيستم در حدود ۵۴۰۰ وات است در صورتي كه در سيسستم هاي مشابه در بهترين حالت اين توان به حدود ۴۲۰۰ وميرسد .

۲-۳-وجود نرم افزار و سخت افزار مانيتورينگ (SNMP):

شايد براي شما هم پيش آمده كه در زمان قطعي برق و عدم دسترسي به صفحه lcd يو پي اس نتوانيد از مقدار زمان پشتيباني يو پي اس خبر دار شويد كارت SNMP به همراه نرم افزار LanSafe  به مشتري اين امكان را ميدهد كه در هر زمان به شرايط كامل يو پي اس از قبيل ولتاژهاي ورودي-خروجي – دماي داخلي – ولتاژ باتري ها و… از طريق كارت SNMP دسترسي داشته باشد ودر زمان قطعي برق شهر بتواند مديريت صحيحي را بر روي مصرف كنندها انجام دهد . در ضمن با استفاده از كارت SNMP ميتوان كليه مشخصه هاي يو پي اس را كنترل نموده ودر صورت نياز تغيير داد .

شركت رسام يو پي اس با توجه به نياز مشتري براي موارد خاص امادگي كامل براي ارايه محصولات يو پي اس با مارك هاي APC ساخت كشور آمريكا EXimPower ساخت كشور ايتاليا ،MAKELSANساخت كشور تركيه وباتري با مارك هاي فيام(ّFiamm) ساخت كشور ايتاليا , long ساخت كشور تايوان و مارك هاي ABC و TOP Power  وOPTIMA ساخت كشور چين را اعلام ميدارد.

۱۵خصيصه بارز محصولات “EXIM POWER” به شرح زير است

۱٫محدوده گسترده در درريافت برق ورودي  AC220± ۳۰% در صد, كه اين امر موجب استفاده كمتر از باتري و انرژي ذخيره شده آن در افت و خيز برق شهر ميشود و لذا يو پي اس لمكان ارايه برق مناسب از باتري در هنگام قطعي برق را براي مدت زمان طولاني تري دارد. در حالي كه اكثر يو پي اس هاي داخل كشور محدوده اي در حوالي ۲۲۰± ۲۰% درصد را پشتيباني مي كنند.

۲٫محدوده گسترده دريافت فركانس برق ورودي شهر –محدوده(۴۰تا ۷۰HZ) ميباشد كه قابليت كاركرد با انواع ژنراتور و با فركانسهاي مختلف را به يو پي اس بدون استفاده از باتري را ميدهد . در حالي كه براي اكثر يو پي اس ها بازه پشتيباني فركانس محدوده كوچكتر ۵۰±۱۰% HZ است . در خارج از اين محدوده يو پي اس از باتري خود استفاده ميكند .وذخيره باتري زودتر تمام ميشود .

  1. THDI كمتر از ۵% كه باعث ميشود يو پي اس بتواند تقريبا باژنراتور توان معادل خود كار كند . اين در حالي است كه در اكثر يو پي اس هاي عرضه شده در كشور اين ميزان به حدي بالا است . كه شركت اكثرا از قيد اين مشخصه در كاتالوگ خود خود داري مي كنند.

۴٫ضريب توان يو پي اس هاي شركت گونش در عدد  ۰٫۸به صورت استاندارد و ۰٫۹بصورت سفارشي تعبيه شده است اما در ساير محصولات توليدي مانند اكثر يو پي اس هاي داخلي و خارجي عرضه شده در ايران   ضريب توان نهايتا عدد ۰٫۷ ميباشد كه اين امر موجب ميشود تا مثلا در دستگاهي به توان ۱۰KVA تواني معادل ۱۰۰۰ الي ۲۰۰۰ وات كمتر از دستگاههاي شركت رسام يو پي اس EXIM POWER در خروجي خود ارايه كند.

  1. جريان شارژ قوي در دستگاههاي مجموعه رسام يو پي اس با برند EXIM POWER باعث شده است تا اين دستگاها قابليت كاركرد با باتري هاي آمپر بالا براي Backup هاي طولاني تر را داشته باشد همچنين شدت جريان هاي بالا وكنترل شده در شارژر باعث ميشود تا باتري ها در مدت زمان كمتري نسبت به ساير يو پي اس هاي داخل كشور شارژ شوند .در بسياري از يو پي اس ها اين قابليت با اضافه كردن يك شارژر در جعبه باتري بدست آمده است . اين كار نه تنها به لحاظ استاندارد پذيرفته نيست بلكه عملا ولتاژ خطرناك برق شهر را به جايي كه هيچ نصاب و يا تعمير كاري فكر نميكند (در درون جعبه باتري) مي كشاند و خطر جاني براي تعمير كار را چند برابر مي كند . ضمن اينكه با كاركرد ورشارژ داخلي يوپي اس شارژبيروني (درون جعبه باتري ) احتمال خطادر عملكرد هر يك از اين دوشارژر اضافه ميگردد و امكان متورم شدن باتري ها بسيار افزايش   مي يابد .
  2. وجودقابليت تنظيم ولتاژ خروجي در ولتاژ هاي ۲۰۰-۲۰۸-۲۲۰-۲۳۰و۲۴۰ بصورت نرم افزاري در اين يو پي اس ها كه در بسياري از موارد شبيه به آن اين set كردن از پتاسيومتر هايي كه بر روي برد يو پي اس وجود دارد توسط تكنسين هاي شركت ارايه دهنده انجام ميشود .

 

  1. سيستم فن هوشمند با چهار سرعت كاري به نسبت ميزان كاركرد دستگاه ميباشد.كه باعث ميشود حرارت داخلي يو پي اس تحت كنترل دقيق تر قرار گيرد. اما در ساير يو پي اس ها اكثرا سستم خنك كننده فن با يك سرعت يا نهايتا دو سرعت كار كنترل را انجام ميدهد وتوان محدود تري دارد.
  2. طراحي بسيار مناسب (COMPACT DESIGN):

اين يو پي اس بصورتي طراحي شده است كه مناسب جهت نصب در محيط هايي است كه با كمبود جا روبرو هستند. همينطور اين سيستم داراي وزن كمتر نسبت به ساير يو پي اس ها ست و براي حمل و نقل از سهولت بيشتري برخوردار است .

  1. داراي دو بردDSP است كه در اكثر ييو پي اس ها يك برد وجود دارد طبيعتا فرآيند تحليل سيگنال ديجيتالي در مدل رسام يو پي اس بهتر پردازش ميكند.
  2. اين يو پي اس ها داراي حفاظت در برابر جريان بالا,اضافه بار ,اتصال كوتاه و اتصال معمولي,حفاظت در برابر رعدو برق و همينطور انواع شوك هاي شبكه از قبيل surge,sag و spike ميباشد.

۱۱٫اين يو پي اس ها داراي تكنولوژي HOT SWAPPALE BATTERY هستند يعني در زماني كه برق شهر وجود دارد و در هنگام كار دستگاه در صورت نياز بدون نياز به قطع يو پي اس ويا قطع برق شهر امكان تعويض باتري يو پي اس وجود دارد.

در تمام اين مدت يو پي اس با استفاده از بخش RECTIFIER خود برق ورودي را دريافت نموده وبا انجام عمليات dc سازي و سپس ac كردن آن

ولتاژي كاملا تثبيت شده و بدون نويز را با تلرانس و دقت ۱% در اختيار مصرف كننده قرار ميدهد.

  1. از انجاييكه snmp پروتكل ارتباط شبكه اي يو پي اس با اپراتور است

اين شركت با ارايه دادن snmp هاي توليد شركت EXIM POWERتوانسته است ارتقاء پذيري بسيار بالايي بين اين پروتكل ارتباطي و يو پي اس برقرار كند . واز انجايي كه تنها دو شركت ديگرeaton-megatech توليد كننده snmp در دنيا هستند فاكتور بسيار مهمي در ثابت كردن تكنولوژي بالا در محصولات شركت EXIM POWER است

  1. اين يو پي اس ها داراي قابليت ارتقاء پذيري نرم افزاري هستند كه باعث ميشود شما با خريد يو پي اس در سالهاي آتي UPDATE اخرين نرم افزارهاي ان استفاده كنيد ومطمان باشيد كه به هيچ وجه براي دسترسي بيشتر به سخت افزار جديدتر نياز نداريد .

۱۴٫قابليت تحمل اضافه بار را تا ۱۵۰ برابر ظرفيت را به مدت ۱ دقيقه دارا ست و همينطور قابليت تحمل اضافه ظرفيت بين ۱۵۰تا ۱۲۵ درصد را تا ۱۰دقيقه داراست اما سايرين در اين رنج راتا ۱ دقيقه ساپورت ميكنند.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۲:۵۹:۴۰ ] [ رسام ]

يو پي اس ( UPS ) چيست ؟

ups

يو پي اس ( ups ) چيست ؟

يو پي اس ، يوپي اس ، فروش يو پي اس ، خريد يو پي اس ، ups

UPS  (يوپي اس)كوتاه شده جمله Unin terruptible power supply ، به مفهوم منبع تغذيه بدون وقفه مي باشد.

يو پي اس منبعي تغذيه از نوع الكترونيكي مي باشد كه مسئوليت عمده آن، فراهم كردن بدون وقفه انرژي مورد درخواست بار مصرفي مي باشد، اين دستگاه مابين برق شهر (ورودي)و وسايل مصرف كننده برقي جا گرفته افزون بر اين بر ثابت سازي و منظم كردن برق كانال يا شبكه بازدارنده ي توانايي نويز و اختلالات كانال و شبكه به لوازم خطير مصرف كننده مي گردد. و نيز يوپي اس (ups) همچون منابع انرژي بدون وقفه با بهره گيري از انرژي ذخر شده در باتري يو پي اس، برق مورد احتياج لوازم مصرف كننده را فراهم مي سازد.

بدرستي بكارگيري از يك انرژي حامي نظير دستگاه تامين انرژي بدون وقفه يو پي اس (UPS) اين امكان را به شما مي دهد كه بر اكثر مشكلات ناشي ازبرق شهر پيروز شويد ونيز حافظت در مقابل قطع كامل برق را نيز حاصل كنيد.

شما مي توانيد گستره متعددي ازمحفاظت را در برابر مشكلات برق شهري براي لوازم برقي خود براي پيشگيري از نابودي ويا از بين رفتن اطلاعات مهم بهره بگيريد.

با دقت به اينكه شيوه هاي كمابيش با بهاء ناچيز زيادي را براي تامين گستره اي ازمحفاظت در برابر مشكلات برق شهر براي لوازم برقي مي توانيد بهره بگيريد، بهيچوجه آنها توانايي آن را ندارند كه مطلوبتراز يك سيستم تامين برق بدون وقفه (يو پي اس) لوازم برقي و سيستم  شما را در برابر مشكلات برق شهري محفاظت كنند.

اوايل يوپي اس يك دستگاه پرقيمت برآورد مي شد ولي در اين زمان با دقت كردن به پرقيمت بودن لوازم برقي از نگرش سخت افزاري و داده ها و يا اطلاعات، هزينه فراهم و تهيه يك دستگاه يو پي اس تماماً نازل و قرين به صرفه مي باشد .

پيش ازوارد شدن به ريزگان عملكرد دستگاه ups، نگرش كوتاهي به بنياد آن مي اندازيم.

آرمان عمده يك سيستم يوپي اس فراهم كردن يك منبع بدون وقفه انرژي براي لوازمي است كه از آن حفاظت مي كند. اين نقش بطور دقيق به چه طريق اجراء مي شود؟

دوشاخه يك دستگاه برقي كه به برق شهري پيوند داده مي شود تنها ازيك منبع انرژي بهره مي گيرد.چنانچه برق شهري گسسته شود،آن دستگاه درپي قطع الكتريسيته فوراً خاموش مي شود.يك دستگاه يو پي اس اين جريان را با آماده سازي دو منبع انرژي براي لوازم خود را از بين مي برد.

يو پي اس جوري طرح ريزي شده كه هميشه دو منبع انرژي موجود باشد. اولي منبع انرژي ورودي (برق شهر) و دومي منبعي كه در هنگام قطع برق ورودي وارد سيستم برق رساني مي شود و به آن منابع ثانويه يا باتري يو پي اس مي گويند.

بستگي به مدل يوپي اس بعضي وقتها كليدي براي نظارت اينكه كدام يك از منابع انرژي در لحظه اي مورد بهره گيري قرار گيرند ساخته شده اند.اين كليد تا اينكه آگاه شد كه منبع ورودي گسسته شده است ازبرق ورودي به برق باتري تعويض مي كند و هنگاميكه منبع اوليه برق ورودي دوباره وصل شد آن را به برق ورودي وصل مي كند.

مسلماً برق ورودي شهري، متناوب ACمي باشد و لوازم برقي شما ازبرق متناوب بهره جويي مي كنند گرچه همه باتريها برق مستقيم DCپديد مي آورند.از اين رو بخشي از يوپي اس كه شارژر نام دارد كار مبدل انرژي AC به DC براي شارژ باتري ها را عهده دار است .

نيز قسمتي هم بنام اينورتر(inverter) براي مبدل انرژي DC ذخر شده در باتري به برق AC براي به راه انداختن سيستم شما در همه يو پي اس ها جاسازي شده است.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۹ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۱۲:۱۴ ] [ رسام ]

يو پي اس آنلاين يا دابل كانورژن(يا همان مبدل دوبل)

فروش انواع يو پي اس آنلاين APC

يو پي اس APC

يو پي اس آنلاين يا دابل كانورژن يا به عبارت ديگر يو پي اسdouble conversion از طرفي بگونه مدام به برق شهري اتصال يافته است و علاوه بر اين بصورت پايدار برق لوازم الكتريكي را تامين مي كند. به صورتيكه اين دستگاه هميشه به برق متصل مي باشد و باطري آن بصورت پايدار در حال ذخر و خالي شدن مي باشد. فقط برتري ويژه اين مدل برد اينگونه مي باشد كه مداوم به برق متصل مي باشد و در هنگام وصل آن به برق شهر تهي مي باشد. با اين همه اين روند سبب مي شود كه به برد باي پس هم بطور كلي احتياج نباشد. مسلماً اين شيوه سبب آن مي شود كه حرارت باتري زياد شود .

 

يو پي اس آنلاينيو پي اس با فن آوري دابل كانورژنDOUBLE CONVERSION )

يو پي اس آنلاين ( يو پي اس با فن آوري مبدل دوبلDOUBLE CONVERSION )

 

طول عمر يو پي اس آنلاين

روي هم رفته عمر اين گونه يوپي اس اندكي كمتر مي باشد و بهره جويي از آن هم خيلي مرسوم نيست. با همه اين مختصه ها در حاليكه برد مبدل ورودي و اينورتر گرفتار اخلال و مخروب شوند، جريان برق گسسته مي شود و از اين رو رده محفاظت بي عيب از قطع برق هم به جانب اين مدل يوپي اس در كار شدني مي باشد در توانايي نباشد. از نظر مختصه هاي فني و نمايان بيشتر نظير ديگر مدلهاي يو پي اس مي باشد.

 

توليد يو پي اس آنلاين ( يو پي اس دوبل كانورژنDOUBLE CONVERSION )

يو پي اس با توان تا ۱۰KVA در دسته تك فاز پديد آوري مي شوند و در گونه هاي صنعتي و سه فاز ساخته مي شوند. گرچه از روي كارآيي كمتر در اين مدل يو پي اس آنلاين يا دوبل كانورژن ، براي توانهاي بيشتر اكثراً افزونتر پديد آوري مي شود و بطوركلي داراي محدوده و رنج توليد محصورتري است.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۱۶:۱۸ ] [ رسام ]

جايگزيني يو پي اس

تفكيك و كاوش مخارج هاي برگشتي، سيكل حيات

دو رده وجود دارد كه در آن مسئول لازم است يك يو پي اس را جانشين كنند. چنانچه به گنجايش بار خود آمده باشد، و يا يك وقت تعمير و نگهداري معين شده براي باتري به عمر موثر خود رسيده باشد و احتياج به جايگزيني داشته باشد.

موقعي كه وقت جايگزيني يك بخش معلوم شود، مسئولان تعمير و نگهداري و كارشناسي احتياج به ساختن يك مورد كسب و كار دارند كه پرداخت آسان و مخارج هاي سيكل حيات را پايش كند. عرضه اين دو پايش به مسئولان سرآمد مجوز خواهد داد كه اثرگذاري مالي را استنباط و اعتبار قابل براي جايگزيني را تعلق بدهند.

مسئولان و مديران مي توانند با خريداري و معامله بخش هاي فن آوري نوين كه مخارج نيروي كار را كاستي و توانايي اعتماد سيستم را التيام مي بخشد، واز مخارج ها يتعمير و نگهداري يوپي اس مازاد ممانعت كنند.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۴ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۶:۳۶ ] [ رسام ]

فروش يو پي اس خانگي

راهنمايي كامل به منظور خريد يو پي اس خانگي

يو پي اس ها همچون لوازم و منابع تامين هميشگي برق داراي برتري هاي بي شمار و مختصي براي مصارف خانگي هستند. در اين عصر فروش يو پي اس خانگي بي شمار رايج شده است. در گذشته يوپي اس ها لوازمي نابايست، مناسب تشريفات و پر قيمت به شمار مي آمدند. در اين زمان با پيشرفت هر زمان فن آوري باتري ها، توليد و ارائه اين فرآورده ها كم بهاء و ساده تر از پيش است.

نزديك به ۲۵ كمپاني و شركت ايراني(برند ايراني يا همان ساخت ايران) و خارجي(آمريكايي، تركيه اي ،ايتاليايي، آلماني ، كره اي، چيني، تايواني،فيليپيني،هندي)در كشورمان ايران رو به رقابت با هم در ارائه يوپي اس هاي خود هستند. به همين علت ناظر بازه بي شمار وسيعي از بهاء و قابليت يو پي اس ها مي باشيم. توليد كنندگان ايراني هم توليدات خيلي مطلوب را مخصوصاٌ در عرصه يو پي اس هاي ۱۰۰۰(Va) تا ۱۰۰۰۰(Va) ولت آمپر مي سازند كه از كيفيت و بهاء وقيمت خيلي مطلوبي بهره مند هستند. يو پي اس هاي ايراني براي مصرف خانگي دست كم ۲ سال بدون عيب كار خواهند كرد.

فروش يو پي اس خانگي

برآورد و محاسبه توان مصرفي براي خريد يو پي اس خانگي(يا فروش يو پي اس خانگي)

خوب ترين راه براي محاسبه توان مصرفي يو پي اس بهره جويي از پيشنهادات متخصصان قسمت فروش يو پي اس مي باشد كه با توجه به استفاده، گستردگي زير بنا و لوازم مصرف كننده برق، توان لازم را پيشنهاد مي كنند. براي مصارف خانگي توان يو پي اس از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ ولت آمپر مناسب مي باشد.

فروش يو پي اس خانگي در ايران

در كشورمان بكارگيري از يو پي اس در آپارتمانها و منزلهاي مسكوني در حال توسعه است. مديريت مصرف برق، توانايي بكارگيري خاطر جمع برق به منظور كارهاي خانگي و برطرف كردن نوسانات و اعوجاجات ناخواسته مصرف برق از جمله برتري هاي بسيار آن است.

يو پي اس (ups)موجب سالم ماندن و طول عمر لوازم و وسايل برقي مي شود و مصرف برق خانه و آپارتمان را بهينه مي سازد. و نيز سبب افزوني سطح آرامش و آسودگي در هنگام قطع برق مي شود.

يو پي اس (Ups)در حالت كاربرد درست توانايي آن را دارد كه باعث صرفه جويي ۲۰ تا ۵۰ درصدي در مصرف برق شود. كه در اين باب و گرفتن طرح و برنامه مصرف برق ميتوان به متخصصان و كارشناسان مربوطه رجوع كرد.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۴ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۴:۲۹ ] [ رسام ]

بهترين يو پي اسفروش يو پي اس آمريكايي

بهترين يو پي اس ايراني و خارجي

آشنا كردن با يو پي اس هاي ايراني و خارجي

در اين نوشتار مي خواهيم تا در مورد يوپي اس هاي ايراني و برون مرزي و خارجي به بحث بپردازيم.

سيستم برق اضطراري يا همان يو پي اس(UPS) به سبب داشتن فن آوري ويژه ، درخواست كاربر و بازدهي اقتصادي آن ، سبب شده تا كمپاني هاي مختلفي به آن توجه كرده و يكي از حيطه هاي فعاليت خود را در ساخت ، واردات ، مونتاژ و يا فروختن اين سيستم قرار دادند. در اين بين مي توان رو يهم رفته فعاليت كمپاني ها را به تعداد زيادي قسمت تجزيه نمود: ساخت و توليد يوپي اس(ups) ، مونتاژ يوپي اس ، واردكردن ، صادر كردن ،شعب و نمايندگي يو پي اس و فروش يو پي اس

كمپاني ها وشركت هاي سر به جهت اينكه بتوانند ديدگاه خريداران و مشتريان را به طرف خود بكشند و سهمي در خريد و فروش بازار داشته باشند ، تلاش مي كنند تا توليدات خود را با مختصه و يا خصوصيات هاي ممتاز از ساير كمپاني ها وشركت ها راهي بازار كنند ، اين قضيه در عرصه يو پي اس هم صادق مي باشد به طريقي كه مي توان يوپي اس هاي حاضر در خريد و فروش وبازار را با مختصه هاي مختلفي ديد. اين مختصه ها مي توانند حاوي نماي سيستم ، رنگ ، حجم ، اندازه ، داشته هاي يو پي اس ، خدمات، حمايت وپشتيباني ، تضمين و ضمانت و حتي قيمت و بهاء يو پي اس و … باشند.

براي آگاهي و آشنايي ويژگيهاي مهم و اساسي در خريد يو پي اس ، توصيه مي كنيم راهنماي خريد يو پي اس را بررسي نماييد.

قصد بر آن داريم تا بتوانيم به خريداراني كه مي خواهند يو پي اس خريداري كنند ياري كنيم تا بهترين يو پي اس و مناسبترين يو پي اس خريداري كنند. از دسته برندهاي اين زمينه به موارد كار آمد زير اشاره كرد ه ايم:

 

يو پي اس مكلسان (Makelsan ups)

يو پي اس BPC ups)BPC )فروش يو پي اس BPC

يو پي اس آبان(Aban ups)

يوپي اس آلجا (Alja ups)

يو پي اس آماك(Amak ups)

يوپي اس بهراد(behrad ups)

يو پي اس تتسيس(ups tethys)

يوپي اس تسكام(tescom ups)

يو پي اس تكام(tacom ups)

يوپي اس سونر(soner ups)

يو پي اس سيمارا ن (simaran ups)

يوپي اس فاران(Faran ups)فروش يو پي اس فاران

يو پي اس فاراتل(Faratel)

يوپي اس نيروسان(niroosan ups)

يو پي اس هژير صنعت (Hajirsanat ups)

يوپي اس هيرسا(Hirsa ups)

يو پي اس APC ups) APC )

يوپي اس Atsys ups ) Atsys )

يو پي اس Delta ups) Delta )

يوپي اسEximPower ups ) Eximpower )

يو پي اس Hyundai ups ) Hyundai )

يوپي اس Inform  ups) Inform )

يو پي اس Jet Power ups) Jet power )

يوپي اس megamodavem ups) Megamodavem )

يو پي اس Power ups) power )

يوپي اس Rielo (Rielo ups)

يو پي اس  Zener ups ) Zener )


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۴ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۳:۳۸ ] [ رسام ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

شركت رسام يوپي اس با سابقه چند ساله، درراستاي مشاوره و ارائه و فروش و خدمات پس از فروش انواع يو پي اس و همچنين تعميرات تخصصي يو پي اس بابرندهاي مختلف دنيا با هدف مشاوره و خدمات فروش و پس از فروش يو پي اس وباتري و باتري شارژر و سولار(پنل خورشيدي) با برند هاي معتبر آمريكايي ،چيني واروپايي و لوازم جانبي منبع تغذيه بي وقفهAC و DC صنعتي تأسيس گرديد. شركت رسام يوپي اس ارائه كننده انواع يوپي اس APC ، يوپي اس east در ظرفيت هاي مختلفت و نيز ارائه كننده انواع باتري، باتري يوپي اس، باطري نيكل كادميوم وباطري سيلد ليداسيد، باتري سيلد اسيد، ، باتري ژله اي با برند هاي مطرح دنيا از جمله (لانگ (longو (fiamm)ونارادا(narada) و همچنين تامين كننده استابلايزر براي گروه هاي صنعتي، ارگان هاي مختلف دولتي، شركت هاي خصوصي، بيمارستان ها و … است.
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب